728 111 300 info@hausman.cz

Ochrana osobních údajů

Kdo jsme?

Tyto webové stránky jsou prezentací společnosti HSMN s.r.o., se sídlem Bezručova 1472/98, 251 01 Říčany, IČO: 08181659. Spisová značka: C 314351 vedená u Městského soudu v Praze.

Kontaktovat nás můžete na telefonu +420 728 111 300 nebo přes e-mail info@hausman.cz.
Naše webová adresa je hausman.cz.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme?

Kontaktní a poptávkové formuláře.
Pro vyřízení Vaší poptávky potřebujeme znát osobní údaje, jakými jsou např. jméno, příjmení, e-mail a telefon. Vyplněním formuláře dáváte souhlas s použitím těchto osobních údajů pro účely kontaktování a případné vytvoření předběžné nabídky od naší společnosti HSMN s.r.o.

Soubor cookies

V případě návštěvy našich stránek zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou Vašimm poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Ukládání souborů cookies v prohlížeči je za účelem usnadnění orientace a pohybu na našich stránkách při opakovaných návštěvách. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.

S kým sdílíme Vaše údaje?

Vaše údaje získané z webového rozhraní použijeme jen pro vyřízení poptávky a kontaktování s následnou nabídkou. V případě následné služby se budou práce řídit podle smluvního vztahu.
Bez souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Údaje z kontaktního a poptávkového formuláře uchováváme nezbytně nutnou dobu a pouze pro vyřízení dotazu.
V případě objednávky našich služeb jsou Vaše osobní údaje potřebné k vystavení smlouvy a faktury uchovávány dle zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Jaká máte práva?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít nebo chcete vznést stížnost, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@hausman.cz.

  • Právo na informace jsme splnili touto stránkou s Ochranou osobních údajů.
  • Právo na přístup, kterým se můžete kdykoliv dotázat a my Vám do 30 dní doložíme, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
  • Právo na doplnění a změnu osobních údajů, aby vaše osobní údaje byly aktuální, správné a úplné.
  • Právo na výmaz (být zapomenut) pokud už nechcete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, na žádost smažeme všechny Vaše osobní údaje. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás na e-mailu info@hausman.cz

Máte-li podezření, že s údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud přednostně informujete nás, abychom mohli toto pochybení napravit k oboustranné spokojenosti.

Tato Ochrana osobních údajů je platná a účinná od 30. 8. 2019.